Följ Journal Chocolat på Facebook!

Vill Du annonsera i Journal Chocolat? Ring Karina von Brömsen, telefon 0704-13 26 26.

Are you interested in advertising? Please contact Karina von Brömsen, kvb@koncis.se, +46 704-13 26 26.

 

Vi tillämpar tillsvidareprenumeration och skickar förnyelsefaktura när du fått dina fyra nummer.

Frågor? Skriv en rad till pren@journal-chocolat.se.  Tidningen ges ut av Koncis Affärsinformation AB, telefon 0500-43 55 10.